Chalet Goedereede

Chalet Goedereede staat op een mooi aangelegd en heel rustig vakantiepark.Het is ruim opgezet en heeft een open karakter; rust en ruimte vindt u hier nog volop! Het chalet is rook- en huisdiervrij.

Boek nu!!!

Algemene Voorwaarden Chalet Goedereede (locatie: Doelweg 35-A te Goedereede, chalet nr. 34)

Door het doen van reserveringsverzoek accepteert u onderstaande algemene voorwaarden. Op de huur van het chalet zijn onderstaande voorwaarden dus van toepassing.

Betaling/Annulering

 • Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag ontvangt u (bij beschikbaarheid) van ons z.s.m. per mail een bevestiging, waarin wij u vragen een aanbetaling te doen ter grootte van 50% van de totale huursom; na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief. Het restant van de huursom dient u te voldoen uiterlijk 6 weken voor uw aankomst. Als – na een herinnering – een vervaldatum zonder betaling verloopt, dan behouden wij ons het recht voor de reservering te annuleren. Wij verzoeken u vriendelijk de huursom (en de borg, zie hierna) ineens te voldoen als de periode tussen boeking en aankomst korter is dan 6 weken.
 • Bij annulering door de huurder berekenen wij 50% van de volledige huursom indien deze annulering uiterlijk 6 weken voor de huurperiode wordt gedaan. Bij annulering binnen 6 weken voor de huurperiode is de gehele huursom verschuldigd. Overigens is annulering vanwege een geldige reden doorgaans gedekt op uw reisverzekering.
 • De huurder dient voor het verblijf in het chalet een borgsom van €100,- te betalen. Deze dient voldaan te worden uiterlijk binnen 6 weken voor de huurperiode (dus tegelijk met de betaling van 50% van de huursom). Geconstateerde beschadigingen of vermissing van, in of bij het chalet aanwezige zaken worden met de borgsom verrekend en het restant van de borgsom wordt binnen 7 dagen gerestitueerd aan de huurder. De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres en bankgegevens te verstrekken.
 • De toeristenbelasting bedraagt € 1,- per persoon per nacht en dient bij aankomst contant te worden voldaan. Wij zijn in verband met de afdracht van toeristenbelasting verplicht een zogenaamd nachtregister bij te houden, waarin wij uw naam, adres en huurdata registeren.
  Deze gegevens worden na afloop van het jaar aan de gemeente verstrekt.
 • De huurperiode gaat in op de afgesproken dag van aankomst om 14.00 uur en eindigt op de afgesproken dag van vertrek om 10.00 uur.
 • De huursom is inclusief normaal verbruik van gas, water en elektriciteit. Echter, in geval van buitensporig verbruik hiervan worden de kosten hiervan met de borgsom verrekend.

Huisregels e.d.

 • Op basis van de parkregels ontvangen wij graag uw kenteken alsmede het mobiele telefoonnummer van de huurder. Dit wordt door ons doorgegeven aan de parkbeheerder, dit met het oog op onverhoopte calamiteiten.
 • De huurder dient zich te gedragen als een goede huurder. Dit houdt o.a. in dat huurder zich dient te houden aan de parkregels (welke in het chalet aanwezig zijn). De verhuurder behoudt zich het recht voor de verhuur te beëindigen indien de parkregels (na een waarschuwing) niet worden nageleefd, zonder enig recht van restitutie van de huursom aan de huurder.
 • Bij vertrek dient de sleutel van het chalet ingeleverd te worden op de manier zoals door verhuurder wordt aangegeven.
 • De huurder is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel voor hemzelf alsmede voor alle medehuurders en/of bezoekers. Huren door minderjarigen zonder ouderlijk toezicht is niet toegestaan.


Aansprakelijkheid e.d.

 • Het gebruik van het chalet en alle daarin/daarbij aanwezige zaken is voor eigen risico van huurder. Verhuurder aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel welke (ongeacht de oorzaak) is ontstaan door of bij het gebruik van het chalet en alle daarin en daarbij aanwezige zaken (binnen of buiten het park).
 • De huurder is aansprakelijk voor de door huurder of medehuurders aan het chalet of de daarin/daarbij aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de huurder direct aan de verhuurder te worden gemeld. Meldt ons dus alstublieft eventuele schade; u bent er immers voor verzekerd (WA verzekering)! Snelle en eerlijke melding voorkomt, dat de vakantie voor u en voor ons een ongewenste nasleep krijgt. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de huurder te worden vergoed.
 • Bij vertrek dient de huurder het chalet in een goede staat en bezemschoon achter te laten. De in het chalet aanwezige zaken dienen op de oorspronkelijke plaats (zoals bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De verhuurder is gerechtigd een eindcontrole te doen op het tijdstip van vertrek. Als de verhuurder constateert, dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het chalet niet bezemschoon is, is de verhuurdergerechtigd om extra (reinigings)kosten aan de huurder in rekening te brengen en deze te verrekenen met de restitutie van de borg. De huurder dient linnengoed op de bedden te gebruiken en is niet gerechtigd de bedden zonder lakens te gebruiken.
 • Het chalet wordt uitsluitend verhuurd voor recreatieve doeleinden. Het is dus niet toegestaan het chalet te gebruiken als eigen woning; een beroep op wettelijke huurderbescherming is derhalve uitgesloten.
 • In het chalet mag uiteraard niet gerookt worden. De huurder is aansprakelijk voor de schoonmaakkosten die gemaakt moeten worden als deze regel niet wordt nageleefd.
 • In het chalet zijn (huis)dieren niet toegestaan, dus ook niet van eventuele bezoekers. De huurder is aansprakelijk voor de schoonmaakkosten die gemaakt moeten worden als deze regel niet wordt nageleefd.
 • Op de huur van het chalet en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem gerust contact met ons op.

CHALET GOEDEREEDE

info@chaletgoedereede.nl

+31(0)6 4617 3569

Doelweg 35, 3252 AJ Goedereede, chalet nummer 34

Chalet Goedereede

Translate »